military_09MD zawsze przykładała dużą wagę dla zagadnień środowiskowych z tego powodu wszystkie nasze silniki spełniają bieżące i kolejne limity emisji zanieczyszczeń.

2003/44/EC

Europejska norma obowiązująca od 01 stycznia 2006 i mająca zastosowanie tylko do silników morskich przeznaczonych łodzi turystycznych

IMO

Międzynarodowa Organizacja Morska wprowadziła nowe wymogi do regulacji MArpol 73/78 Aneksem VI, które zaczęły obowiązywać od 01 stycznia 2000r dla silników diesla o mocach powyżej 130 kW (175 kM) zainstalowanych na łodziach

EPA

01 stycznia 2004 normy emisyjne wprowadzone przez EPA zaczeły obowiązywać dla nowych komercyjnych silników diesla dla jednostek zarejestrowanych w USA. EPA wrowadziła regulacje Tiers zależną od pojemności cylindra oraz Tier 1 regulujący poziom tlenków azotu (NOx) na tym samym poziomie jak normujący ten parametr Aneks VI do regulacji MARPOL 73/78 (IMO). Tier 1 ma zastosowanie komercyjnych systemów napędowych i silników zapasowych o pojemności powyżej 2,5l na cylinder. Bardziej restrykcyjne stnadardy emisyjne zostały wprowadzone regulacją Tier 2 w styczniu 2004 dla silników diesla o pojemności od 0,9 do 2,5l na cylinder. W styczniu 2012 limity emisyjne zostały jeszcze bardziej zaostrzone regulacją Tier 3 – wszystkie silniki MD spełniają te wymogi.