marin11

 

Klasyfikacja silników opiera się na romie ISO 8665 dla ciśnienia atmosferycznego na poziomie 100kPa , temperatury 25 st C i wilgotności 30 %. Prezentowana moc silnika mierzona jest na wale.
Zużycie paliwa ma toleranację 7 % i opera się na paliwie 35 st API przy 16 oC i wskaźniku LHV na poziomie 42,780 KJ/KG przt temp 29 st C i ciężarze właściwym 838,9g/l

L – Light Duty Commercial (lekko obciążony)
Dla zastosowań komercyjnych do jednostek o dyżych wymogach prędkościowych i wyokim przyspieszeniu, dla kadłubów operujących w ślizgu (planing hull) i pół ślizgu (semi-planing hull) w cylklicznych operacjach morskich. Typowe zastowania: szybkie łódzie patrolowe, łodzie ratunkowe, policyjne, rybackie, pasażerskie. Pełna moc jest dostępna maksymalnie w czsie 2h na każde 12h pracy silnika. Pomiędzy okresami wykorzystania pełnej mocy prędkości łodzi winna być o minimum 10% zredukowana.
M – Medium Duty Commercial (średnio obciążony)
Dla zastosowań komercyjnych do jednostek z kadłubem operującym w półślizgu (semi-planing hull) lub wypornościowym (displeacement hull) w cyklicznych operacjach morskich. Typowe zastosowania: łodzie patrolowe, łodzie rybackie, lekkie trawlery, łodzie pasażerskie. Pełna moc jest dostępna maksymalnie w czasie 4h na każde 12h pracy silnika. Pomiędzy okresami wykorzystania pełnej mocy prędkości łodzi winna być o minimum 10% zredukowana
C – Countinuos Duty Commercial (mocno obciążony)
Dla jednostek operujących w przedziale od 80 do 100 % obciążenia w trybie ciągłym. Są to silniki SPE (Special Purpose Engine) jako opcja i przy zapotrzebowaniu wymaga kontaktu z dealerem
Generator Drive Engines
Silniki z tej klasy mogą pracować w nielimitowanej ilości godzin w roku pod różnym obciążeniem. Średnie obciążenie nie powinno przekraczać 70 % mocy maksymalnej przy 250h pracy. Ores pracy przy 100 % obciążeniu nie powinien przekraczać 500 h w roku.