Dobór przekładni

Właściwy dobór przełożenia obrotów silnika jest kolejnym krytycznym elementem z punktu widzenie osiągów i efektywności napędu. 
Na przełożenie mają wpływ następujące elementy:

  • obroty silnika (rpm)
  • współczynnik mocy do masy w tonach (hp/t)
  • prędkość wyprzedzenia pędnika (speed of advance) lub wskaźnik Froude (V/LWL0,5)


Gdzie:
V – prędkość w kn
LWL – długość linii wody (w stopach)
P – całkowita moc jednostek napędowych
W – masa całkowita w tonach
RPM – prędkość obrotowa silnika

Przy założeniu, że wskaźnik V/LWL0,5 jest większy od 1 i moc całkowita jest większa od 100 można zastosować następującą formułę

R= 1,45 x exp((0,0034xT))

Gdzie T=RPM/P/W

Jest paru liczących się dostawców przekładni – najbardziej renomowanym jest niemiecki ZF trochę tańszy producent współpracujący z Janmar-em to Kanzaki.

Podziel się:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email