N40
Jedyny silnik morski
z certyfikatem Stage V
wymaganym dla
wód śródlądowych